Fiyat Teklifi Al
Sitemizi ve deneyiminizi geliştirmek için çerez bilgilerini kullanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerez bilgisi politikamızı kabul etmiş sayılırsınız
Sektörel Sözlük

Sektörel Sözlük

ABC Sınıflandırma Yöntemi: Stoktaki ürünlerin devir hızı, miktar, değer gibi veriler doğrultusunda sınıflandırılması.

Acente: Şirketlerin bir bölgede, şirket adına hizmet veren kuruluş veya birey.

Acil Stok: Planlanmamış, acil durumlar için elde tutulan stok miktarı.

Açılabilir Tavanlı Konteyner (Opentop): Standart konteynere sığmayan ya da konteyner kapısından forklift veya benzeri bir araçla yüklenemeyen konteyner.

ADR: Yanıcı, parlayıcı ve patlayıcı maddelerin karayolu ile taşınması kurallarını içeren, bu maddelerin taşınabilmesi için araç ve sürücülerde olması gereken belgeleri belirleyen standart.

Adresteki Stok Doğruluğu: Lojistik tesiste fiziki olarak bulunan ürünlerin, sistem üzerinde ilgili yerde kayıtlı ürünlerle bire bir eşleşmesi.

Akreditifli Ödeme (Payment Under Letter Of Credit – L/C): Alıcının talebi doğrultusunda, bir bankanın verdiği ve alıcı tarafından ayrıntıları belirtilmiş, mala veya hizmete ilişkin belgelerin ibrazı karşılığında, belirtilen satıcıya ödeme yapılacağını açıklayan, şartlı taahhüt.

Aktarma: Araç ile gelen yüklerin boşaltılıp herhangi bir işlem uygulanmadan kısa bir süre içinde sevk edilmek üzere başka bir araca yüklenmesi işlemi.

Aktarma Merkezi: Gelen yükün indirildiği, varış noktasına göre gidenlerin yüklendiği, gün içinde kargoların kısa zaman aralıkları ile tutulduğu, araçlar arası yük transferinin yapıldığı işlem merkezi.

Aktif İstif: Üzerinde çalışılan, ihtiyaca göre malzeme konulan/kaldırılan yüklerin istifi.

Ambar Teslim-Tesellüm Fişi (ATF): Depolama, taşıma ve/veya lojistik hizmetler sunmak üzere, hizmeti veren firma, tedarikçi veya müşteriden malı teslim alırken veya teslim ederken imza ve kaşe ile eşyaların ilgili tarafın sorumluluğuna geçtiğini belgeleyen evrak.

Ana Güzergah: Çıkış ve varış noktaları arasındaki en uygun ve en çok kullanılan yol.

Ana Konşimento (Master Airway Bill – MAWB): Havayolu taşımalarında gerçek göndericiden gerçek alıcıya yapılan gönderiler.

Anlaşmalı Depo: Sözleşmeye dayalı olarak, müşteri veya müşteriler adına depolamanın gerçekleştirildiği depo.

Antrepo (Bonded Warehouse): Gümrük mevzuatına tabi olan eşyaların, gümrük gözetimi altındayken saklandığı ve ilgili dış ticaret işleminin tamamlanabilmesi için gerekli işlemlerin yapıldığı, bir tür depo.

Ara Konşimento (House Airway Bill – HAWB): Acenteler tarafından düzenlenen hava navlunu için kullanılan yükleme dokümanı. Doküman aynı zamanda destinasyon acentesi için yükleme talimatlarını, malın tanımını ve uygulanacak taşıma ücretlerini kapsar.

Ardiye (Storage): Ürünlerin saklandığı, muhafaza edildiği yer ve hizmeti için ödenen ücret.

Astarya (Laydays and Cancelling Clause – LayCan): Geminin yükleme veya boşaltma için limanda kalabileceği gün aralığı.

Aşamalı Stok: Müşteri gereksinimlerini karşılamak üzere tedarik zincirindeki stok.

ATA: (Actual Time of Arrival) Gerçekleşen varış zamanı.

Ata Karnesi (Ata Carnet): Uluslararası ithalat sözleşmesi kapsamında, taraf ülkeler arasında, eşyanın gümrük vergisine tabi olmadan geçici kabulüne imkan sağlayan, teminat ve beyanname olarak kabul edilen belge.

ATD: (Actual Time of Departure) Ürünün geçici ihracı ve ithalini sağlayan belge.          

ATR (ATR Movement Certificate): Türkiye ve Avrupa Topluluğu arasında imzalanan Gümrük Birliği Anlaşması'na göre, serbest dolaşım halinde bulunan malların ihracında gümrük muafiyetinden yararlanmak amacıyla ihracatçı tarafından düzenlenen belge.

AWB: (Air WayBill - Havayolu Konşimentosu Adresleme) Lojistik tesis operasyonunda ürünlerin ya da sepet, koli, palet gibi taşıma birimlerinin fiziksel olarak tesisteki bir adrese konulması ve ürünün ya da taşıma biriminin kimlik numarası ile yerleştirildiği adresin kimlik numarasının eşleştirilip sisteme kaydedilmesi.

BAF: (Bunker Adjustment Factor) Petrol fiyatlarındaki dalgalanmadan etkilenmemek için her ay belirlenen navlun kalemi.

Bantlı Konveyör Sistemi: Kutulu veya ambalajlı malzemeler, dökme malzemeler gibi ürün taşıma potansiyeline sahip olarak tasarlanmış taşıma yüzeyi plastik, kauçuk gibi malzemeden yapılmış konveyörler.

Bekleme Süresi: Yükün fiziksel olarak hareket etmediği süre.

Beyan Tutarı: Göndericinin beyan ettiği mal değeri.

B-L: (Bill of Lading) Denizyolu Konşimentosu.         

Blok Tren: (Unit Train) Demiryolu katarının tümünün tek bir ürüne tahsis edilmesidir. Söz konusu yük tek bir şirkete ait olabilir.

B2B: (Business to Business) Şirketler arası ticaret.

B2C: (Business to Consumer) Nihai tüketiciye yönelik ticaret.       

Break-Bulk: Ayrı ayrı yüklenmesi gereken ürünler.

CAF (Currency Adjustment Factor): Amerikan dolarındaki dalgalanmaların navluna dahil edilmesi.

Chargeable weight/Freight measurement: Ücretlendirilebilir Ağırlık. Yükün kapladığı yere göre ağırlık bazında navlun hesaplanması.

Chassis            Chassis/Semi hanger: Sal kasa. Standart taşıma yöntemleri ve kargolama ile taşınması mümkün olmayan gabari dışı yüklerin, özel araçlar ve uzman ekip ile taşınması.

CFR (Cost and Freight): Mal bedeli ve navlun ödenmiş, sadece deniz ve iç su taşımacılığında kullanılan uluslararası ticarette bir teslim şekli. Satıcının tüm masraf ve riskleri üstlenerek mallarını yükleneceği limana kadar getirmesini, ihracat için gümrüklenmiş olarak gemiye teslim etmesini ifade eder. Malların hasar ve kaybına ilişkin risk, mallar gemiye konulduğunda alıcıya geçer, masrafların alıcıya devri, varış limanında gerçekleşir.

CIF (Cost, Insurance and Freight): Mal bedeli ve navlun ödenmiş, sadece deniz ve iç su taşımacılığında kullanılan uluslararası ticarette bir teslim şekli. Satıcının tüm masraf ve riskleri üstlenerek mallarını yükleneceği limana kadar getirmesini, ihracat için gümrüklenmiş olarak gemiye teslim etmesini ifade eder. Ayrıca satıcı malların taşınması sırasında oluşacak kayıp ve hasar riskine karşılık alıcı adına asgari teminat oranında bir sigorta sözleşmesi yapar. Malların hasar ve kaybına ilişkin risk, mallar gemiye konduğunda alıcıya geçer, masrafların alıcıya devri, varış limanında gerçekleşir ve risk alıcıya geçer.

CIP (Carriage and Insurance Paid To): Mal bedeli, sigorta ve navlun ödenmiş, her türlü taşıma şeklinde kullanılan uluslararası ticarette bir teslim şekli. Satıcının malları ihracat için gümrüklenmiş olarak kendisinin seçtiği bir taşıyıcı veya diğer bir kişiye teslim edileceğini ve satıcının, malların belirtilen varış noktasına getirilmesi için taşıma masraflarını ödemek zorunda olduğunu ifade eder. Satıcı sigorta primini ödemek suretiyle yüklediği mal cinsine uygun olan asgari teminat oranında bir sigorta yaptırır. Satıcı teslim yükümlülüğünü mallar varış yerine ulaştığında değil, malları taşıyıcıya teslim ettiğinde yerine getirmiş sayılır.

CMR Anlaşması: CMR Anlaşması'nın hükümlerini kabul eden ülkelerce kullanılan bir karayolu taşıma belgesi. Taşımanın CMR hükümlerine göre yapıldığını gösterir.

CMR Karayolu Taşıma Belgesi: (CMR International Consignment Note) Nakliye firması tarafından alıcının adına düzenlenen, malların belirtilen şartlarla taşınmak üzere, iyi durumda teslim alındığını ve taşıma sözleşmesinin yapıldığını gösteren belge.

COD: (Cash on Delivery) Nakit ödeme, teslimatta tahsilat da denir.         

COD: (Change of Destination) Teslimat adresinin değiştirilmesi.

Consignee: Alıcı.        

Consignor Sender/Shipper: Malların göndericisi, malların gönderildiği yer.

Control Tower: Kontrol Kulesi. İşletmeler için tedarik zinciri ve ürün akışını sorunsuz bir şekilde yöneten ve daha da geliştiren lojistik firmaları terimi. 

Conversion Key: Ölçü birimleri arasında dönüşüm için baz alınan tablo.

CPT (Carriage Paid To): Mal bedeli ve navlun ödenmiş, çok araçlı taşımacılık türlerinde kullanılan uluslararası ticarette bir teslim şekli. Satıcının malları ihracat için gümrüklenmiş olarak kendisinin seçtiği bir taşıyıcı veya diğer bir kişiye teslim edileceğini ve satıcının, malların belirtilen varış noktasına getirilmesi için taşıma masraflarını ödemek zorunda olduğunu ifade eder. Malları ilk taşıyıcının gözetimine devrettiği andan itibaren malla ilgili bütün risk ve navlun dışındaki masraflar genel bir kural olarak alıcıya geçer.

Çapraz Sevkiyat (Cross Docking): Tedarikçiden temin edilen ürünlerin stoğa alınmadan ve taşıma kabı bazında içeriği bozulmadan müşterilerin gereksinimlerine göre gruplanarak sevk edilmesi.

Çeki Listesi (Packing List): Koli, ambalaj listesi. Kargodaki eşyaların tane, parça, ağırlık, boyut ve numaraları ile alıcı bilgilerini ve adresleri gösteren, ayrıntılı liste.

Dağıtılmış Stok: Aynı malzeme stoğunun farklı yerlerde bulundurulması.

Dağıtım: Ürünlerin belirtilen zaman, miktar gibi koşullara uygun olarak, belirtilen yerlere gönderilmesi ve teslim edilebilmesi için gerçekleştirilen işlemlerin bütünü.

Dağıtım Ağı: Ürünlerin sevk noktalarından teslim noktalarına kadar geçen süreçte yer alan depo, rota, satış noktası gibi öğelerin tanımlandığı sistem.

Dağıtım Kanalı: İşletmenin ürettiği malların veya sunduğu hizmetlerin, işletmeden son kullanıcıya kadar olan süreçte, bağlantı noktalarının bütünü.

Dağıtım Merkezi: Tedarikçi ya da tedarikçilerden gelen ürünlerin, dağıtıma kadar olan süreçte depolama, katma değerli işlemler, elleçleme, ambalajlama ve sevkiyatının yapıldığı lojistik tesisler.

DAP: (Delivered At Place) Mal bedeli, sigorta, navlun ve iç taşımaları ödenmiş, her türlü taşıma şeklinde kullanılan, uluslararası ticarette bir teslim şekli. Satıcının malları, belirlenen varış yerine gelen taşıma aracından boşaltmadan alıcının tasarrufuna bırakmakla teslim ettiğini ifade eder. Satıcı, malların belirlenen varış yerine getirilmesine ilişkin tüm hasar ve masrafları üstlenir. Satıcı varış yerine kadar olan tüm masrafları üstlenir, ancak alıcı ülkedeki gümrük işlemleri ve masrafları alıcıya aittir.

Dar Koridor Depolama Sistemi: Depo hacmini düşeyde daha verimli kullanabilmek için depolarda raf sistemleri kullanılır. Raf sistemleri arasındaki boşluklar koridor olarak adlandırılır. Forklift gibi standart elleçleme ekipmanları kullanıldığında bu koridorların 3 metre civarında bir genişliğe sahip olması gerekir. Depo hacminin yatayda da verimli kullanılabilmesi için özel elleçleme ekipmanları ile bu koridorların genişliklerinin 2 metre seviyelerine kadar daraltıldığı depolama sistemi.

Dar Koridor İstif Ekipmanı: Dar Koridor Depolama Sistemi içerisinde ray, lazer ışığı, manyetik çizgi gibi kılavuzlarla koridorlarda hareket ederek paletlerin rafa yerleştirilmesi ve alınması için kullanılan ekipman. Operatörün bulunduğu kabinin ürünle birlikte düşey hareket edebildiği modeller “man-up” olarak, kabinin sabit olarak zemin raf katı hizasında kaldığı modeller ise “man-down” olarak adlandırılır. “Man-up” modeller palet elleçlemenin yanı sıra yüksek raflardan sipariş toplama amaçlı da kullanılır.

DAT: (Delivered At Terminal) Mal bedeli, sigorta, navlun ve iç taşımaları ödenmiş, her türlü taşıma şeklinde kullanılan, uluslararası ticarette bir teslim şekli. Satıcının malları, belirlenen varış yerine veya limanda belirlenen terminale gelen taşıma aracından boşaltılmış bir şekilde alıcının tasarrufuna bırakmakla malların teslim edildiğini ifade eder. DAT, eşyanın alıcı ve satıcı tarafından belirlenmiş olan terminal noktasında, boşaltma masrafları satıcı tarafından karşılanmış olarak alıcının emrine bırakılması.

DDP: (Delivered Duty Paid) Mal bedeli, sigorta, navlun ve iç taşımaları ödenmiş, her türlü taşıma şeklinde kullanılan, uluslararası ticarette bir teslim şekli. Satıcının teslim yükümlülüğü, malların ithal ülkesinde belirlenen yerde hazır tutulması ile sona erer. Satıcı, malların o noktaya kadar taşınması, ithal gümrüğünden geçirilmesi için gerekli vergi, resim ve diğer harçlar dahil olmak üzere riziko ve giderleri üstlenmek durumundadır.

DGR: (Dangerous goods regulations) Havayolu taşımacılığı terimi. Tehlikeli madde kuralları.

Demuraj: Geminin tanınan yükleme ve boşaltma süresini aşması ya da konteyner içinde bekleyen yükün tanınan süreden önce gümrükten çekilip boşaltılmaması.

Denge Ağırlıklı Çaka: Yükün ön tekerleğin önündeki çatala yerleştirildiği, arka tekerleğin üzerinde bulunan ağırlığın yükü dengelediği, çatalın salt dikey yönde hareket ettiği, öne veya arkaya gitmediği, diğer tüm hareketlerin aracın hareketi ile sağlandığı çaka.

Deep sea: Denizyolu taşımacılığı terimi. Kıtalararasında, derin deniz geçişi.

Depo: Ürünlerin ham madde aşamasından üretilmiş haline ve tüketim merkezlerine dağıtımına kadar olan bütün sürecin yürütülmesinde kullanılan ara noktalar.

Depo Yönetim Sistemi: Depoya gelen ürünlerin dış saha yönetimi dahil olmak üzere, kabul edilmesinden sevk edilmesine kadar geçen tüm süreci bilgisayar ortamında ve otomatik tanıma teknolojilerini kullanarak kaydedip raporlayan, içerisinde barındırdığı akıllı algoritmalarla süreç içerisinde adres belirleme, lokasyon yapma gibi konularda kararlar alarak çalışanları yönlendiren, kaynakların takibini ve planlamayı sağlayan sistem.

Desi: Yük taşıma ücreti hesabında kullanılmak üzere paket, sandık, koli gibi yüklerin üç boyutunun (en, boy, yükseklik) santimetre cinsinden birbiriyle çarpıldıktan sonra 3.000'e bölünmesi ile elde edilen değer.

Detention: Gecikme ücreti. Konteyner kira ücreti.

Dış Saha Yönetimi: (Yard Management) Lojistik tesis sınırları içine giren tüm araç ve kişilerin trafik akışı, park alanlarının kullanımı, güvenlik zincirinin korunması gibi tanımlanmış süreçlere ve kurallara uygun hareket etmesinin sağlanması ve takip edilmesi.

Dikey Depolama Sistemi: Her bir modülünün içerisinde bir asansör sistemi ve tepsiler bulunan mekatronik sistem. Ürünlerin ya da sepet, koli gibi taşıma kaplarının tepsiler üzerine konularak, asansör sistemi ile dikey yönde taşınmasını ve depolama yapılmasını sağlayan sistem.

Dikey Konveyör Sistemi: Katlar, ara katlar veya aynı kat içerisinde yükseklik farkı olan istasyonlar arasında iletişimin, eğimli konveyör ile çözülebilecek kadar uzun olmadığı durumlarda kullanılan konveyör sistemi.

Doğrudan (Direkt) Sevkiyat: Ürünlerin, bir depolama işlemi yapılmaksızın müşteriye gönderilmesi.

Doküman: Fatura, satın alma emri gibi belgelerin her biri.

Dozvola: Ülkelerin birbirleri arasında kullandıkları, TIR'ların transit geçiş belgesi. Ülkeler karşılıklı olarak yıllık Dozvola Belgesi ücreti öderler. Bu sayede TIR‘lar ülkelerden transit yük taşımacılığı yapabilirler.

Dökme Yük: Yükün ekipmanla elleçlenebilecek bir taşıma kabının içinde olmadığı ve elleçlemenin yüke dokunmayı gerektirdiği yükleme tipi.

Dönemsel Sayım: (Cycle Count) Stok doğruluğunu sağlamak amacıyla stoğun belirli dönemlerde bir düzen içerisinde sayılma ve kaydedilme işlemi.

Dördüncü Parti Lojistik: (Fourth Party Logistics – 4PL) Müşterilerine kapsamlı tedarik zinciri çözümleri sunmak için kendi organizasyonunun kaynaklarını, yeteneklerini ve teknolojisini, üçüncü taraf lojistik (3PL) şirketleri ile bir araya getiren ve tüm zincirin tasarımını, yönetimini üstlenen şirketler.

Dry Bulk Cargo: (Kuru dökme yük) Kum, hububat gibi ambalajlanmamış yükler için kullanılır.

EAN: European Article Numbering. Avrupa barkod kodu.

EDI: Electronic Data Interchange. Uygulamalar arasında elektronik veri paylaşımı.

Elektrikli İstif Makinesi (Stacker): Paletli yükleri dikeyde hareket ettirerek istifleme yapmak için kullanılan elektrikli ekipman. Operatör için ekipmanda bir kabin bulunmaz, operatör ekipmanı yaya olarak kullanır.

Elektrikli Transpalet (Jet): Paletli yükleri pratik bir şekilde yatay yönde taşımak için kullanılan, elle kumandalı ve elektrik/akü gücüyle çalışan ekipman.

Elektronik Ürün Kodu: Tedarik zincirindeki bir ürünün küresel olarak, anında ve otomatik tanımlanması ve izlenmesi için üretici bilgisi, ürün tipi ve ürünün seri numarası bilgilerini içeren kod.

Elleçleme (Handling): Lojistik tesislerde, ürünlerin yerinin değiştirilmesi, paket yapısının bozulup yeniden oluşturulması, kap boyutlarının değiştirilmesi, kontrol edilmesi, etiketlenmesi, streçleme gibi yapılabilecek işlemlerin tamamı için kullanılan terim.

Emtia: Ticarete konu olan tüm mallar ve ürünlere verilen ad.

Envanter (Inventory): İşletmedeki tüm demirbaş ve stokların fiziksel veya mali listesi.

Erişim Alanı: Raf gözü veya istiflere erişmek için kullanılan geçit.

ERP: Enterprise resource planning/Kurumsal Kaynak Planlaması. Genellikle gerçek zamanlı olarak, yazılım ve teknolojinin aracılık ettiği ana iş süreçlerinin entegre yönetimi.

Esnek Konveyör: (Flexi Conveyor) Her bölümü 1 metre uzunluğunda olan, uzayıp kısalarak farklı mesafelere uyum sağlayabilen konveyör modeli.

Eş Zamanlı Giriş ve Sipariş Hazırlama: (Flow Thru) Çapraz yükleme işlemine benzer olarak tedarikçiden temin edilen ürünlerin stoğa alınmadan, müşterilerin siparişlerine göre ürünlerin tasnif edilerek sevk edilmesi işlemi. Çapraz yükleme işleminden farklı olarak, taşıma kabının içeriğinde değişiklik yapma ihtiyacı olabilir, dolayısıyla taşıma kabı içerisindeki ürünler teker teker elleçlenerek hem giriş hem sipariş hazırlama işlemine eş zamanlı olarak tabi tutulur.

ETA: Estimated Time Of Arrival. Tahmini varış tarihi.

ETD: Estimated Time of Departure. Tahmini çıkış tarihi.

Euro Palet: (EUR Pallet) Ölçü, kalite, malzeme cinsi, nem oranı, kullanılan çivi gibi özellikleri saptanmış ve bu standartlara uygun olan paletlere verilen ad. Euro Palet'in standart numarası UIC 435-2V. Ölçüleri ise 80 cm x 120 cm.

EUR-1 Certificate: EUR-1 Avrupa Serbest Dolaşım Sertifikası.

EXW: Ex Works. Satıcının ürününü belirtilen yerde hazır bulundurduğunu ve alıcının nakliye masraflarını karşılaması gerektiğini tanımlayan, uluslararası ticari bir terim.

Ex Beyan: İhracat beyannamesi.

Extranet: Müşteriler, tedarikçiler, devlet kurumları gibi frklı organizasyonların aynı yazılım ve protokolleri internet üzerinden kullanabilecekleri ağ.

Ex Works: Sadece mal bedelini ifade eden, satıcının kendi depo veya işletmesinde malın alıcıya teslimini sağlayan uluslararası ticarette bir teslim şekli.

FAS: (Free Alongside Ship) Mal bedeli ve limana kadar iç taşımaları ödenmiş, deniz ve iç su taşıma şeklinde kullanılan uluslararası ticarette bir teslim şekli. Satıcının malları belirlenen yükleme limanına, ihracat için gümrüklenmiş olarak alıcı tarafından seçilen gemiye bırakarak teslim etmesini ifade eden terim.

FCA: (Free Carrier) Mal bedeli ve belirlenen yere kadar iç taşımaları ödenmiş, her türlü taşıma şeklinde kullanılan uluslararası ticarette bir teslim şekli. Malların ihracat için gümrüklenmiş olarak alıcı tarafından belirtilen yerde, alıcı tarafından tayin edilen taşıyıcıya teslim edilmesiyle satıcının yükümlülüğünün bitiğini ifade eder.

FCL: Full Container Load. Komple konteyner yüklemesi.    

Feeder Service: Büyük deniz gemilerinden küçük deniz gemilerine ya da mavnalara veya tersi olduğu zaman malların alınması veya teslimi olayı.

FEU/FFU: Forty Equivalent Unit/Forty Foot Unit. Genellikle depolamada ve maliyetlendirmede kullanılan, depolama için ilk giren malzemenin ilk çıkacağını öngören kural.

Fiktif: (Fictive) Firmanın sadece kendisine ait gümrüklü mallarının depoladığı antrepo tipi.

Filo Yönetimi: Araç, ekipman, garaj ve alt yapı sistemlerinin bir düzen içerisinde birbirine uyumlu olarak yönetilmesi ve yürütülmesi işi. Araçların nerede, ne zaman olacağı, bakımları, hangi konaklama yerlerinde kalacağı, araçta bulunacak ekipmanlar, şoför durumu gibi tüm işlerin tamamını kapsar.

Fiziksel Dağıtım: Üretilen malların tüketicilere fiziksel olarak taşınması, depolanması, stok kontrollerinin yapılması, ambalajlanması, bilgi iletişimi ve sipariş işlemlerinin gerçekleştirilmesi.

Fiziksel Sayım: Depo veya tesisteki tüm envanterin, giriş ve çıkış işlemlerinin geçici süre ile durdurularak genellikle yılda bir ya da iki kez belirli bir düzen içinde sayılması ve kaydedilmesi süreci.

FOB: (Free On Board) Uluslararası bir teslimat şekli. Satıcı malları belirlenen tarihte ve yerde, alıcı tarafından temin edilen gemiye yüklemeyi gerçekleştirir. Mallar gemiye geçtikten sonra meydana gelebilecek her türlü hasar, kayıp ve masraflar alıcının sorumluluğundadır. Satıcı ihracat için gerekli tüm belgeleri hazırlar ve malların gümrük işlemlerini tamamlayarak teslim eder.

Forklift: Açık ve kapalı alanlarda yükleme, boşaltma, taşıma, yerleştirme, istifleme gibi elleçleme işlemleri için kullanılan çatallı taşıma-kaldırma aracı, çatallı kaldıraç.

Frigo Taşıma: Transportation Refrigerated -26 derece sıcaklığa kadar taze ve dondurulmuş gıda taşımacılığı.

FSC: Fuel SurCharge. Yakıt fiyatları artışı durumunda armatörlerin talep ettiği navluna ek ücretler.

FTL: Full Truck Load. Bir treylerin taşıma kapasitesini tam olarak dolduran yüktür.

Gabari: Taşıtların yüklü veya yüksüz olarak karayolunda güvenli olarak seyredebilmeleri için uzunluk, genişlik ve yüksekliklerini belirleyen ölçüler.

Geçici Kabul: Ham madde, yarı ürün veya ürünün yurt dışından getirtilerek, ülke içinde farklı maddeler katarak/katmayarak ya da üzerinde işçilik gibi işlemlerde bulunarak/bulunmayarak, yarı ürün/ürün haline getirilmesi ve yurt dışına çıkarılması.

Gelir Yönetimi: Gelirlerin etkin uygulamalar ile artırılması.

Giydirme Depo: Raf sisteminin depo binasının ana taşıyıcı sistemi olarak kullanıldığı bina tipi.

Gizli Hasar: Zarar görmemiş gibi duran bir kap içindeki ürünlerin sonradan hasar görmüş olduğunun anlaşılması.

Gönderici: Ürünün taşınmasını talep eden taraf, şirket.

GPRS: Verilerin GSM şebekesi üzerinden kullanıcılara aktarılmasını sağlayan iletişim teknolojisi.

Grupaj: Taşıma aracı veya kabının birden fazla göndericiye tahsis edilmesi.

Gümrük Beyannamesi: Bill Of Entry. Gümrükler için ülkeye girecek veya çıkacak olan, transit yapılmak veya başka bir işleme tabi tutulmak istenen eşyaya ilişkin özelliklerini, boyutlarını, niteliklerini belirten, yazılı beyan belgesi.

Gümrük İzin Belgesi: Tüm yasal gerekliliklerin karşılandığına ve aracın ayrılabileceğine ilişkin gümrük belgesi.

Gümrük Tescil: İhracatçı ya da ithalatçı firma veya gümrükçüsü tarafından hazırlanan gümrük beyannamesinin gümrükte onaylanması, ilgili emtianın ithalatının ya da ihracatının yapılabilmesi için gümrük onayına sunulması.

Güvenli Bölge: Özel malzemelerin depolanması için ayrılan yer.

Güvenlik Stoğu: Tedarik süresi ve tüketimde olabilecek beklenmeyen durumlar sonucunda stoksuz kalma durumuna düşmemek için tutulan stok miktarı.

Güzergah: İnsan, mal veya aracın önceden belirlenmek üzere harekete başlama ve bitiş noktaları arasında izleyeceği yol.

HAWB: House Air WayBill. Havayolu ara konşimentosu.

HAZMAT: Hazardous Material. Tehlikeli madde havayolu taşımacılığı.

HBL: House Bill of Lading. Denizyolu ara konşimentosu.

Hamule Senedi: Trenle yapılan taşımacılıkta kullanılan makbuz niteliğindeki belge.

Hareketli Raf: Moving Rack. Raf bloklarının yatayda hareket edebildiği sistem.

Hareketli Rampa: Elleçleme ekipmanlarının depo ile araç kasası arasında geçişini sağlayan ekipman.

Hasar: Malzemelerin nakliyesi, depolanması, elleçlenmesi gibi işlemler sırasında oluşan kırılma, bozulma, ıslanma gibi değer kaybına neden olan zararların tümü.

Havayolu Konşimentosu: Airway Bill. Havayolu şirketlerince düzenlenen ve malların taşınmak üzere teslim alındığını gösteren makbuz.

IATA: International Air Transport Association. Uluslararası hava taşımacılığında yolcu ve kargo taşımacılığın tariflerini ve yetkilendirilmelerini denetleyen örgüt.

IMCO Charge: Tehlikeli madde taşımalarında armatörün belirlediği ek ücret.

IMO Belgesi: IMO Document) Yanıcı, patlayıcı ve kimyasal taşımak için kullanılan belge.

Intermodal Taşımacılık: Intermodal Transportation. Taşınacak malın, mal üzerinde herhangi bir fiziki işlem yapılmadan ve konteyner/treyler hiç açılmadan birden fazla taşıma modeli kullanılarak son varış noktasına ulaştırılması.

Işıklı Toplama: Pick by Light. Ürün toplama sürecinde, led ekran vasıtasıyla hangi adresten kaç adet ürün toplanacağını personele gösteren elektronik sistem.

Işık Yönlendirmeli Ayrıştırma: Put to Light. Ürün ayrıştırma sürecinde, led ekran vasıtasıyla hangi adrese, kaç adet ürün konulacağını personele gösteren elektronik sistem.

İade: Alıcıya ürün tesliminden sonra reddi ile ürünlerin alıcıdan başlangıç noktasına geri götürülmesi faaliyetleri.

İade Ürün Belgesi: Geri gönderilen ürünün şirketin ürünü olduğunu gösteren ve iade nedenini belirten form.

İade Yönetimi: Müşteriden tedarikçiye geri gönderilen ürünlerle ilgili taşıma, depolama, geri kazanım, imha gibi işlemlerin yönetimi.

İçinden Geçilebilir Raf: İstif ekipmanının koridordan rafın içine girmesini sağlayan, paletlerin derinlemesine istiflenmesine olanak tanıyan ve böylece koridor olarak ayrılan alanı az çeşit malın, yüksek miktarlarda depolandığı, yerleştirme için travers yerine rayların kullanıldığı raf.

İhracat: Export. Malların içinde bulunduğu ülkeden başka bir ülkeye gönderilmesi yolu ile oluşan ticaret.

İkmal: Replenishment. Malzemenin depolama sürecinde, farklı ambalaj biçimlerinde ve/veya depolama lokasyonlarında bulunabilmesi için yapılan depo içi transfer işlemi.

İntranet: Şirket birimleri arasında veri değişimini sağlamak üzere bilgisayar ağlarının birbirine bağlanması.

İrsaliye: BOL. Satılan malı bir yerden başka bir yere sevk ederken kullanılan, maliye onaylı mal teslimini gösteren resmi belge.

İstif: Farklı yüklerden oluşturulan yığın yük.

İstifleme: Hacmi dikey yönde kullanmak amacıyla malzemelerin üst üste yığılması.

İthalat: Import. Malların bir başka ülkeden, içinde bulunulan ülkeye getirilmesi yolu ile oluşan ticaret.

İzlenebilirlik: Tedarik zinciri sürecinde bir ürünün üretimden tüketime kadar izlediği yol ile ilgili verilerin raporlanması.

Jettison: Gemi tehlikedeyken malzemelerin gemiden atılması.

Müşterek Navlun Ücreti: Joint Rate. Birinci taşıma noktasından diğerine kadar uygulanan fiyat.

Just In Time Delivery System: Ürünlerin, gereken zaman ve miktarda, gereken yerden alınıp gereken yere, istenilen koşullarda sevkiyat ve teslimatına yönelik sistem.

K1: Bir veya birden fazla özmal taşıtla, karayoluyla şehirlerarası eşya taşımacılığı yapacak olan gerçek veya tüzel kişilerin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı'ndan almaları gereken yetki belgesidir.

Kabotaj: Deniz ticaretinde bir ülkenin kendi ülkesi içinde taşımacılık yapma yetkisini salt kendi bayrağını taşıyan taşıyıcılara vermesi.

Kabul Kredili Ödeme: Acceptance Credit. Mal bedelinin belli bir vadede ödenmesini taahhüt eden ve bu ödemeye bir poliçenin araç olduğu ödeme şekli.

Kalite Kontrol: Ürün ya da hizmetin, belirlenen kalite koşullarını karşılama derecesinin belirlenmesi.

Kanban: Üretim/tedarik sistemlerinde gereksinim duyulan malzemenin, gereksinim duyulduğu zaman ve miktarda teminini sağlayan bilgi, doküman, sinyal, elektronik mesaj.

Kara Taşımacılığı: Malın, çıkış noktasından varış noktasına kadar geçen tüm sürecin karayolu güzergahı kullanılarak taşınmasını içeren taşıma modelidir.

Karantina Stok: Hatalı malın, kusurlu ürünlerin geri çağırılması gibi nedenlerle sağlam ürünlerden ayrı tutulan stok.

Karma Taşımacılık: Aynı sevkiyat kapsamında en az iki farklı taşımacılık sisteminin birlikte kullanılması.

Karşı Ticaret – Takas: Counter-trade. Finansal ödeme veya fon transferlerinin belirtilmediği tek bir sözleşme ile gerçekleştirilen, eşit değerde olduğu bilinen iki mal grubunun doğrudan ve eş zamanlı olarak değiştirildiği işlemler.

Katma Değer: Bir şirketin işçilik, amortisman gibi girdilerine kattığı değer.

Katma Değerli İşlemler: VAS. Depolarda müşteri talepleri ile yapılan etiketleme, ambalajlama, katlama, ısı ölçme, paletleme, aktarma, karıştırma, kullanım kılavuzu ekleme, birleştirme, ayırma, hafif montaj, iade işlemleri, imha, barkod işlemleri, bakım-onarım işlemleri gibi işlemler.

Kayar Raf: Kutu, palet gibi paketler için bir paket alındıktan sonra diğer paketlerin eğimli makaralar üzerinde kayarak boşaltma pozisyonuna geldiği raf.

Kingpin: Çekici ile yarı-römork bağlantısını sağlayan büyük pim.

Knocked Down: KD. Ekonomik bir yükleme yapmak için yükün yeniden montajlanmak üzere parçalarına ayrılması.

Kod: Ortak kullanılan bilgileri sınıflandırmak için metnin sayısal veya alfa sayısal olarak belirlenmesi.

Kombine Taşımacılık: Taşımanın başlangıç ve bitiş aşamalarında karayolunun yanı sıra demiryolu, nehiryolu, kanalyolu veya denizyolu ile yapılan taşımacılık sistemi.

Komple: Bir taşıma aracı veya kabının bir göndericiye tahsis edilmesi.

Konsinye İhracat – Konsinyasyon: Consignations. Satışı daha sonra yapılmak üzere dış alıcılara, komisyonculara, ihracatçının yurt dışındaki şube temsilciliklerine mal gönderilmesi ihracatı.

Konsinye Stok: Kullanıldığında ödemesi yapılan ürünler.

Konsolidasyon: Consolidation. Küçük miktarlı yüklerden büyük yükleme partileri oluşturarak taşımacılıkta ölçek tasarrufu sağlanması.

Konsollu Raf: Profil, levha, plastik, ahşap gibi uzun ürünlerin yan yana veya üst üste istiflenmesinde kullanılan, ön tarafı açık, yatay taşıyıcı kolları olan raf.

Konşimento: Bill Of Lading. Yükleme talimatı.

Konteyner: Her türlü atmosferik koşullara dayanıklı, özellikle denizyolu taşımacılığı bağlantılı kombine taşımacılıkta kullanılan, elleçlenebilen ve üst üste istiflenebilen yüklerin içine yerleştirildiği metal yük kasaları.

Kontrat Lojistiği: Lojistik hizmet sağlayıcı şirket ve müşterilerle sözleşmeye bağlı olarak lojistik operasyonların dış kaynak kullanıp gerçekleştirilmesi.

Konveyör: Conveyor. Yükleri havadan veya yerden taşımaya yarayan, kapalı devre çalışan aktarma mekanizması.

Koridor: Stoklama sahasındaki geçiş yolu.

Kullanılabilir Adresler: Lojistik tesislerde stoklama, elleçleme, araç yükleme/boşaltma gibi farklı amaçlar için belirlenen lokasyonların ilgili işlem için uygunluğunu ifade eder.

Küşat: Ürün sahiplerinin, beyannamelerini düzenleyebilmek için beyandan önce eşyalarını muayene etme, numune alma ve tartma hakkı.

L2 Belgesi: Karayolları Taşıma Kanunu gereği, uluslararası lojistik işletmeciliği yapan firmaların sahip olması gereken bir yetki belgesi türü.

LCL: Less than Container Load. Parsiyel konteyner yüklemesi.      

LIFO: Last In First Out. Son giren malzemenin ilk çıkacağını öngören ilke.

Lm: Loading meter/Lademetre. Yükleme metresi, malların araçta kapladığı metre.      

Lojistik: Taşımacılık, depolama, paketleme ve elleçlemeden oluşan fiziksel akış ile gümrükleme, sigorta, gözetim, stok yönetimi ve sipariş yönetiminden oluşan hizmet akışı.

Lojistik Yönetimi: Müşteri gereksinimlerini karşılamak üzere, üretim noktası ve tüketim noktaları arasındaki mal, hizmet ve ilgili bilgilerin ileri ve geri yöndeki akışları ile depolanmalarının planlanması, uygulanması ve kontrolünü içeren tedarik zinciri süreci aşaması.

Deve Boynu Treyler: Low-bed. Ağır iş makineleri ya da özel proje yükleri gibi uluslararası ve yurt içi karayolu taşıma yönetmeliğine göre standartların dışında, normal kamyonların veya tırların taşıyabilecekleri uzunluk, yükseklik, genişlik ve tonajdan farklı olan yüklerin taşınmasını sağlayan yarı römork.

Lo-Lo: Lift on/Lift off. Vinç ile yükleme veya boşaltma.

Mahrece İade: Return to Country Of Origin. İthal edilen ürünün özelliklerine uygun olmadığı durumlarda ithal edilen ülkeye iade edilmesi.

Mal Kabul: Depoya gelen malzemenin kabul edilmesi işlemi.

Mal Kabul Alanı: Depoya gelen malzemenin kabul işlemlerinin yapıldığı alan.

Mal Mukabili Ödeme: Cash Against Goods. İhraç edilen ürünün bedelinin malın ithalatçı tarafından teslim alınmasından sonra ödendiği, ödeme şekli.

Malzeme Talebi: Depodan mal almak, depoda yoksa satın alma işlemini başlatmak üzere yapılan talep.

Malzeme Yönetimi: Bir şirketin tüm malzemelerinin kodlama, planlama, stok kontrolü, tedarik, depolama gibi faaliyetlerini içeren yönetim.

Manifesto: Manifest. Taşıyıcı ve acentesi tarafından hazırlanan detayların listesini gösteren belge.

Maut: Almanya'da 12 ton üzeri araçlardan alınan otoyol kullanım vergisi.

MAWB: Master Air WayBill. Havayolu ana konşimentosu.

MBL: Master Bill of Lading. Denizyolu ana konşimentosu  

Menşei Şahadetnamesi: Certificate Of Origin. Uluslararası ticarette dolaşımda olan malın üretildiği yeri ve hangi ülkeye ait olduğunu gösteren belge.

Mevsimsel Stok: Bir mevsim başlamadan önce mevsim boyunca oluşacak tüketimi karşılamak üzere tutulan stok.

Mezanin Tip: Tek veya çok katlı platform

Missing IOD: Ürünlerin teslimatı hakkında bilgi olmaması.

Muayene: Depolama veya gümrük noktalarında malzemenin görevliler ya da üçüncü şahıslar gözetiminde, gerektiğinde numune alınıp analiz edilerek kontrol edilmesi.

Mücbir Sebep: Force Majeure. Sözleşmelerde tarafların deprem, sel, savaş gibi kendi kontrolleri dışında gelişen ve öngörülemeyen durumlardan dolayı sorumlu tutulamayacaklarına ilişkin hüküm.

Mühür: Seal. Araç gümrüklendikten sonra takılan ve teslime kadar açılmadığını gösteren bir çeşit kilitleme sistemi.

Notify party: İhbar adresi. Varışta bilgi verilmesi gereken yer.     

NVOCC            : Non Vessel Operating Common Carrier. Gemi sahibi olmayan genel taşıyıcı, konşimento düzenleyebilir. Araç sahibi olmamasına rağmen hukuken taşıyıcı sorumluluklarını kabul ederek taşıyıcı gibi hareket eden kargo konsodilasyoncusu.

Navlun: Freight. Taşıma hizmeti karşılığında ödenen ücret.

Ordino: Delivery Order. Konşimentoda yazılı malların kısım kısım çekilebilmesini temin etmek üzere hazırlanan emir veya talimatname. Aynı zamanda konşimentoya karşılık malın gümrükten çekilmesi için talimat.

Ortalama Stok: Belirli bir dönemde ürün, ürün grubu veya tüm ürünler için elde bulundurulan ortalama stok düzeyi.

Otomatik Depolama Sistemi: AS/RS. Malzemenin depodaki yerine yerleştirilmesi ile depolandığı yerden alınarak sevk edilmesi işlemlerinin bilgisayar kontrollü donanımla gerçekleştirildiği, her bir raf koridorunda yerleştirme ve toplama amaçlı olarak yatay ve dikey yönde hareket edebilen robotların çalıştığı depolama sistemi.

Ölü Stok: Belirli bir süre boyunca talebi veya tüketimi gerçekleşmemiş stok.

Özet Beyannamesi: Summary Declaration. İthal ve ihraç edilecek ürünün gümrüğe geldiğini gösteren bir belge.

POD: Sea freight. Port Of Discharge. Tahliye limanı.

POL: Port Of Loading. Yükleme limanı.

Project Cargo: Proje taşıması. Büyük, ağır, yüksek değerli veya kritik ekipman parçalarının ulusal veya uluslararası taşımacılığını tanımlamak için kullanılan bir terim.

Paletleme: Ürünün, taşınmak ve depolanmak üzere paletlerde istiflenmesi.

Panelvan: Yük taşımak için üretilmiş, 3 – 5 metrelik kapalı kasaya sahip, minibüse benzer, yarı kapalı açık kasası olan hafif ticari araç.

Parsiyel Yükleme: Partial Shipments. Aynı güzergahtaki birbirinden farklı müşterilerin yüklerinin aynı TIR ile taşınması yöntemi.

Proforma: Satıcı tarafından alıcı adına düzenlenen ve yapılan anlaşma ile ilgili her türlü detayı gösteren ön fatura.

Raylı Koridor: Dar koridor istifleyicilerinin belli bir doğrultuda hareket etmesini sağlayan kılavuz rayların bulunduğu koridor.

Reach-Truck: Depolama ihtiyacının karşılanmasında, yaklaşık 3 metre genişlikteki koridorlarda, yan yüklemeli ve 10 – 13 metre yüksek seviyelerde istifleme yapılan depolarda kolay, rahat, hızlı ve güvenli hareket imkanı sağlayabilen elektrikli istif ekipmanı.

Reefer: Soğutma tertibatlı konteyner.

Rezerve Alanlar: Yerleştirme, toplama veya başka amaçlar için kullanılmak üzere, önceden belirlenmiş çapraz sevkiyat alanı gibi özel alanlar.

Rezerve Stok: Belli bir ürün için açılan iş veya sipariş emri çerçevesinde gerekli miktarda ayrılmış stok.

RF El Terminali: Radyo Frekansı. Barkod, karekod tarama veya tuşları ile manuel işlem yapılarak bilgi toplama, toplanan bu bilgilerin kayıpsız, hatasız istenen sistem veri tabanına radyo frekansı ile online olarak teslim etmeyi sağlayan, sistem veri tabanından personeli yönlendirmeye yönelik bilgileri ekranı vasıtasıyla gösteren, kullanımı kolay, mobil el bilgisayarları.

RF ID: Çevresinde anten sarılı olan bir mikroçipten ve bir okuyucudan oluşan, bir yazılım -donanım sistemi ile bütünleştirilen, etiket ve okuyucu arasındaki veri iletişiminin radyo dalgaları ile sağlandığı otomatik tanıma sistemi.

Ro-Ro: Ro-ro gemisi. Tekerlekli araç taşımacılığında kullanılan gemi.

Rotalama: Taşıma işleminin başlangıç noktasından ulaştırılacak noktalara hangi sıra ve güzergah ile yapılacağının belirlenmesi.

Römork: Bir çekici araç tarafından çekilen ve taşıyacağı yükün özelliklerine uygun bir şekilde imal edilen, kendi tekerlekleri üzerinde park edilebilen, yük taşıma amaçlı karayolu taşıma aracı.

Römorkör: Büyük gemilerin, liman alanlarında hızlı ve güvenli bir şekilde manevra yapmasına yardımcı olan motorlu deniz aracı.

Rulolu Konveyör: Yerleştirilen silindir kalıpların motor ile döndürülmesiyle üzerlerindeki ürünü ya da taşıma kabını hareket ettiren ekipman.

R2 Belgesi: R2 Document. Karayolları Taşıma Kanunu gereği, uluslararası taşıma işleri yapan firmaların sahip olması gereken bir yetki belgesi türü.

SCM: Tedarik Zincir Yönetimi.

SECA: Deniz yolu gönderileri için emisyon kontrol alanları.

Shipper: Gönderici.   

Short Sea: Kısa mesafeli deniz taşımacılığı.

SLA: Service Level Agreement. Teslimat sürelerine ilişkin sözleşme.        

SSC: Security SurCharge. Güvenlik risklerine karşı armatörlerin talep ettiği navluna ek ücretler.          

Stripping: Stripping of container. Konteynerin tahliyesi.    

Stuffing: Stuffing of container. Konteynerin yüklenmesi.

Sabit Depolama Politikası: Her ürünün, kendisi için ayrılmış özel bir alana depolanması politikası.

Serbest Bölge: Türkiye Gümrük Bölgesinin parçaları olmakla beraber, serbest dolaşımda olmayan ürünün herhangi bir gümrük rejimine tabi tutulmaksızın ve serbest dolaşıma sokulmaksızın, gümrük mevzuatında öngörülen haller dışında kullanılmamak ya da tüketilmemek kaydıyla konulduğu, ithalat vergileri ile ticaret politikası önlemlerinin uygulanması bakımından, Türkiye Gümrük Bölgesi dışında olduğu kabul edilen serbest dolaşımdaki ürünün, bir serbest bölgeye konulması nedeniyle normal olarak eşyanın ihracına bağlı olanaklardan yararlandığı yerler.

Sevk İrsaliyesi: Packing Slip. Araçtaki yükün adını, miktarını, navlun bedelini, kesilen fatura numarasını belirten resmi evrak.

Sevkiyat: Shipment. Siparişlerin sevk günü, yeri, yükleme aracı, rotası gibi belirli ölçütlere göre tasnif edilerek ilgili resmi evraklarla talep edilen yerlere ulaştırılmak üzere depodan çıkarılması işlemi.

Sınır Kapısı: İhracat ve/veya ithalat araçlarının transit güzergahları üzerindeki ülkelere giriş yaptıkları ya da ülkelerden çıkış yaptıkları ülke sınır kapısı.

Sıralı İstifleme: Yüklerin, raf kullanılmadan, bir plan dahilinde, zemin üzerinde üst üste istiflenmesi.

Sırt Sırta Raf Aralığı: Sırt sırta raf sisteminde, paletlerin raflardaki taşmalarını dikkate alarak, iki raf arasında bırakılan boşluk.

Sırt Sırta Raf Sistemi: Back to Back. Rafların ön yüzlerinin koridora, arka yüzlerinin birbirlerine yakın şekilde yerleştirildiği, tüm ürün çeşitlerine doğrudan erişim olanağı sağlayan, manuel olarak veya elleçleme ekipmanları ile kullanılabilen, palet kullanımı için oldukça uygun, en yaygın, ekonomik ve geniş kullanım alanına sahip olan raf sistemi.

Sipariş Onay Numarası: Bir malın belli bir tarihte teslim edilmesi kesinleşmiş siparişini gösteren numara.

Sipariş Toplama: Depolaması yapılan ürün veya hizmetlerin, müşterinin miktar ve zaman verilmek suretiyle firmaya bildirdiği ve depo personeli tarafından sevkiyata hazırlanma süreci.

Sipariş Toplama Aracı: Picker. Raflarda palet yükünden daha az olan siparişleri elle toplamak için tasarımlanmış, yatay ve dikey yönde sipariş toplama yaparken operatörün de yükselmesini sağlayan elleçleme ekipmanı.

Sipariş Toplayıcı: Operatörün yukarı çıkmasına ve sipariş toplamasına olanak tanıyan istif ekipmanı.

Sovtaj: Hasar gören ürünlere sigorta eksperi tarafından biçilen maddi değer.

Söz Verilebilir Stok: Geleceğe yönelik satış siparişlerinin ne zaman karşılanabileceğini gösteren, planlanan stok miktarları.

Spanzet: Ratchet Strap Yükün üstünden geçerek, yükün taşınacağı yüzeye sabitlenen ve üzerinde “gırgır” olarak bilinen gergi mekanizmasıyla gerilerek yükü sabitlemekte kullanılan polyester şeritlerin genel adı.

Spot Araç: Spot Vehicle. Serbest çalışan, tek seferlik taşıma anlaşması yapılan araçların genel adı.

Standart Palet Rafı: Euro ve ISO gibi, normlarda standart paletler için tasarlanmış klasik raf.

Standart Ürün Kodu: Uniform Product Code Konseyi (UPCC) tarafından verilen, ilk beş karakteri üreticiyi, diğer 5 karakteri ise ürünü tanımlayan kod.

Stok: Gelecekte oluşacak veya oluşabilecek gereksinimlere karşı genellikle depolarda bulundurulan ürünlrt.

Stok Devir Hızı: Belirli bir faaliyet dönemi için satılan malın maliyetinin ya da miktarının, ortalama stok değerine ya da miktarına oranı.

Stok Düzeltme: Adjustment. Sistem üzerinde oluşan stok hatalarının düzeltilmesi adına yapılan sistemsel olarak stok artırma ya da azaltma işlemleri.

Stok Kontrol: Stokların sürekli veya periyodik olarak izlenerek, stok fazlalığı veya stok eksikliğine neden olmayacak şekilde ve belirlenmiş kurallara uygun biçimde siparişlerin veya gereksinimlerin belirlenmesi.

Stok Tipi: Account. Farklı özelliklerdeki stokların sistemsel olarak ayrıştırılması için kullanılan terim.

Supalan: Genellikle kara ve deniz yolu ile yapılan taşımalarda kullanılan, malzemenin taşımayı yapan araç üzerinde gümrüklemesinin yapıldığı durum.

Sürdürülebilir Depo: Çevre ve topluma duyarlı bir şekilde faaliyetlerini gerçekleştirerek uzun bir süre hizmet verebilecek alanlar.

Sürekli İkmal: Sürekli ürün akışı ve daha az stok tutulmasını sağlamak için tedârik zincirindeki mal ve bilgi akışının koordineli olarak güncellenmesi.

Swap Body: Üst üste istiflenemeyecek ve stacker tarafından tepeden kaldırılamayacak kadar ince yapılmış konteyner.

Tampon Stok: Bir şirketin beklenmedik arz ve talep değişikliklerine karşı korunmak için elinde bulundurduğu bir miktar fiziksel stok.

Taşıma: Belirli noktalar arasında gerçekleştirilen insan ve yük aktarımı.

Taşıma İrsaliyesi: Delivery Note. Nakliye yapan taşıyıcının belirlenen bir ücret karşılığında bir malı ya da yükü taşıması halinde düzenlenen resmi bir evrak.

Taşınabilir Raf: Boş veya dolu olarak taşınabilen raf.

Tedarik: Gerekli olan makine, alet, aygıt, hammadde, malzeme, parça, yarı-ürün, ürün ve hizmetlerin uygun tedarikçilerden sağlanması amacıyla gerekli olan araştırma, seçme, planlama, stok kontrol, satın alma, nakliye, teslim alma, değerlendirme vb. faaliyetlerin tümü.

Tedarik Zinciri: Hammaddeyi temin eden, nihai ürünlere dönüştüren ve ürünleri müşterilere dağıtan, üretici ve dağıtıcıların dahil olduğu ağ.

Tedarikçi: Mal ve hizmet sağlayıcısı firma.

Temin Süresi: Bir ürünün/hizmetin satın alma siparişinin veya üretim emrinin verilmesi ile sipariş teslimatının veya ürün üretiminin gerçekleşmesi arasındaki süre.

Tesellüm: Malzemeyi teslim eden yetkili personelden malın, firma yetkilisi tarafından teslim alınma işlemi.

Tesellüm Belgesi: Certificate Of Delivery. Depolama, taşıma ve/veya katma değerli hizmetler sunmak üzere, söz konusu hizmeti veren firma, tedarikçi veya müşterilerden malı teslim alırken veya teslim ederken imzalama ve kaşeleme suretiyle söz konusu eşyaların ilgili tarafın sorumluluğuna geçtiğini belgelemek üzere düzenlenen evrak.

TEU: Twenty-foot Equivalent Unit. 20 fit konteyner eşdeğer birimi          

THC: Terminal Handling Charges. Limandaki elleçleme ücreti.

Tır Karnesi: TIR Carnet. Hareket noktasındaki gümrük idaresinden, varış noktasındaki gümrük idaresine kadar bir prosedür altında taşımayı sağlayan gümrük transit belgesi.

Tonaj: Yük taşıma aracının ton cinsinden taşıma kapasitesi.

Toplama Alanı: Picking Toplama, yerleştirme ve ikmal işlemlerinde kullanılmak üzere, her bir parça için önceden belirlenmiş yer.

Transpalet: Depoda siparişleri toplama, araç yükleme ve boşaltma işlemlerinde kullanılan, alçak konumlarda çalışmaya elverişli, elleçleme ekipmanı.

TMS: Taşıma Yönetim Sistemi. İşletmelerin hem gelen hem de giden malların fiziksel olarak taşınmasının planlamasına, yürütmesine ve optimize etmesine yardımcı olmak, nakliyenin yasalarla uyumlu olduğundan ve uygun belgelerin elde bulunduğundan emin olmak için teknolojiyi kullanan bir lojistik platformu.

ULD: Unit Load Device. Birim yükleme cihazı.

UBAK: Ulaştırma Bakanları Avrupa Konferansı

Üçüncü Parti Lojistik: Third Party Logistics – 3PL. Müşterilerinin lojistik faaliyetlerini üstlenen ve konusunda uzman olan lojistik şirketleri. Birinci parti ifadesi ile satıcı şirket, ikinci parti ifadesi ile alıcı şirket, üçüncü parti ifadesi ile ise satıcı ve alıcı şirketler arasındaki bazı hizmetleri üstlenen şirket ifade edilmektedir.

Ürün Toplama: Müşteri taleplerine göre, depo içerisindeki ürünlerin adreslerinden toplanması işlemi.

Vesaik Mukabili Ödeme: Cash Against Documents – CAD. ihracatçının sattığı malların parasını alıcıdan tahsil etmesi için bir bankanın hizmetlerinden yararlanması.

VAL Cargo: Valuable Cargo. Değerli kargo.

Yükleme Alanı: Yüklerin konulduğu palet, platform gibi alan.

Zeyilname: Sigorta poliçesinin yürürlükte bulunduğu dönem içerisinde meydana gelen değişiklikleri belirtmek için düzenlenen belge.